เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 มิถุนายน 2563  อำเภอประจันตคามนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับนายวิธรัช รามัญ นายอำเภอประจันตคาม มอบแท่นกดเจลล้างมือชนิดเท้าเหยียบพร้อมขวดบรรจุ และหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย
เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19 ในพื้นที่อำเภอประจันตคาม ดังนี้
    1.มอบแท่นกดเจลล้างมือชนิดเท้าเหยียบพร้อมขวดบรรจุ จำนวน 2 ชุด และหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย จำนวน 200 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลประจันตคาม เพื่อใช้ในโรงพยาบาลและแจกจ่ายให้ประชาชนที่มาใช้บริการ
      2.ถวายแท่นกดเจลล้างมือชนิดเท้าเหยียบพร้อมขวดบรรจุแอลกอฮอลล์ จำนวน 2 ชุด หน้ากากอนามัยแบบผ้า ตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย จำนวน 20 ชิ้น และหน้ากากอนามัยแบบผ้าสำหรับพระภิกษุของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 50 ชิ้น เพื่อ ให้พระภิกษุ สามเณร และแม่ชีใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโควิค 19
    3.มอบ แท่นกดเจลล้างมือชนิดเท้าเหยียบพร้อมขวดบรรจุแอลกอฮอล์จำนวน 2 ชุด และหน้ากากอนามัยแบบผ้าตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทยจำนวน 100 ชิ้น ให้แก่
นายวิธรัช รามัญ นายอำเภอประจันตคาม เพื่อนำไปใช้ป้องกันและแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอประจันตคาม
    4.มอบชุด กาชาดห่วงใยป้องกัน covid 19 (แอลกอฮอล์ล้างมือและ หน้ากากอนามัยแบบผ้า ตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย) ให้แก่คณะกรรมการ ที่ ปรึกษาและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำอำเภอประจันตคาม เพื่อใช้ในการป้องกันตนเองในขณะปฏิบัติหน้าที่