เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 มิถุนายน 2563  อำเภอนาดีนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
มอบแท่นกดเจลล้างมือชนิดเท้าเหยียบพร้อมขวดบรรจุ และหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โควิค-19 ในพื้นที่อำเภอนาดี ดังนี้
    1.มอบแท่นกดเจลล้างมือชนิดเท้าเหยียบพร้อมขวดบรรจุ จำนวน 2 ชุด และหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย จำนวน 200 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลนาดี
เพื่อใช้ในโรงพยาบาลและแจกจ่ายให้ประชาชนที่มาใช้บริการ
    2.มอบแท่นกดเจลล้างมือชนิดเท้าเหยียบพร้อมขวดบรรจุแอลกอฮอล์จำนวน 2 ชุด และหน้ากากอนามัยแบบผ้าตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทยจำนวน 100 ชิ้น
ให้แก่ นายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดี เพื่อนำไปใช้ป้องกันและแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอนาดี
    3.มอบชุด กาชาดห่วงใยป้องกัน covid 19 (แอลกอฮอล์ล้างมือและ หน้ากากอนามัยแบบผ้า ตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย) ให้แก่คณะกรรมการ ที่ ปรึกษาและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำอำเภอนาดี เพื่อใช้ในการป้องกันตนเองในขณะปฏิบัติหน้าที่