เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ศาลากลาง​จังหวัดปราจีนบุรี นาย​พิบูลย์​ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม คกก.โรคติดต่อ​จังหวัดในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)​ ครั้งที่ 26/63 เพื่อ​ติดตามสถานการณ์​ เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง และการรักษาพยาบาล โดยมี รอง ผวจ.ปจ. ทั้ง 2 ท่าน
รอง ผอ.รมน.จ.ปจ. (ท)​ คกก.โรคติดต่อฯ หน.ส่วนราชการ นอ. และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในการนี้ก่อนการประชุม นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบแท่นกดเจลล้างมือชนิดเท้าเหยียบพร้อมขวดบรรจุ จำนวน 4 ชุด และ หน้ากาก
อนามัยแบบผ้า ตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย จำนวน 4,520 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ต่อไป