เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกรรมการ/สมาชิก
กิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ นายสมชาย สมวงศ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเวียงสระเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม.  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และจิตอาสาฯ
ร่วมลงพื้นที่อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในการดำเนินการ สร้างบ้านของโครงการ
” บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ” ของอำเภอเวียงสระ จำนวน 2 หลัง  ดังนี้
1. นางแจ่ม ชูทัพ อายุ 84 ปี บ้านเลขที่ 158/1 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงสระ
2. นางหับ นาคยิ้ม อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 93/5 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง
พร้อมนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย และแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ประชาชน อสม. และจิตอาสาฯ  
ในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย