เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนำเครื่องอุปโภคบริโภค
และเงินจำนวน 1,000 บาท มอบผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้น ณ พื้นที่อำเภอช้างกลางและอำเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 6 ราย ดังนี้
1. นางหมุ้ย หงษา อายุ 102 ปี
2. นางแปลก หนูเล็ก อายุ 103 ปี
3. นางทอง รัตนบุรี อายุ 103 ปี
4. นางดับ เรืองนุ่น อายุ 102 ปี
5. นายภิญโญ บ้านเกาะ อายุ 105 ปี
6 .นางย้วน พรหมราช อาย 103 ปี