เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกรรมการ/สมาชิก
กิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ นายสมชาย สมวงศ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเวียงสระ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม.  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาฯ
ร่วมลงพื้นที่อำเภอเวียงสระเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย  ดังนี้
1. เด็กหญิงสิริมณี แก้วจันทร์   อายุ 9 ปี อยู่บ้านเลขที่ 74/1   หมู่ที่ 2   ตำบลเวียงสระ พร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 1 แพ็ค
2. นายสมปอง จรา อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 35/1 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงสระ
3. นางซ้อน คงลำพูน อายุ 88 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงสระ
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบเงิน ให้รายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย พร้อมกันนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย Face Shield  และแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชน  อสม.  และจิตอาสาฯ ในพื้นที่
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย