เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหน้ากาก
อนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 800 ชิ้น และ Face Shield จำนวน 50 ชิ้น  ให้กับ ศอ.ปส.จ.สฎ. โดยมี นายเดชา ชโลธร หัวหน้าส่วนอำนวยการ ศอ.ปส.จ.สฎ. เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจาก ศอ.ปส.จ.สฎ. ได้กำหนดจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดจึงประสงค์ให้ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ และเจ้าหน้าที่ ได้ใส่หน้ากากอนามัยและ Face Shield ในการปฏิบัติงานประจำค่าย เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019