เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ ดังนี้
   – เวลา 09.00 น. ร่วมกับ รพ.สต.บ้านจำปาทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาสภากาชาดไทย และ อสม. ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของ
ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป ตามโครงการ “ปันยิ้ม สร้างสุข” ให้ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นางบาง แก้วคำสอน อายุ 90 ปี อยู่บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลาด
2. นางตี พรหมสีหา อายุ 91 ปี อยู่บ้านเลขที่ 137 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลาด
3. นางพ้วย วรจักร อายุ 92 ปี อยู่บ้านเลขที่ 100 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลาด
4. นางดี พุฒพันธ์ อายุ 92 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองลาด
   โดยได้มอบที่นอนปิคนิคแบบหนา จำนวน 4 ผืน ไข่ไก่ จำนวน 4 แผง น้ำดื่ม จำนวน 4 แพ็ค เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 500 ML จำนวน 4 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 4  ชิ้น ให้แก่ผู้สูงอายุดังกล่าว
   – เวลา 10.30 น. ร่วมกับ รพ.สต.บ้านจำปาทอง รพ.สต.บ้านตาดโพนไผ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาสภากาชาดไทย และ อสม. ออกเยี่ยมให้กำลังใจ
ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ มูลนิธิ พอ.สว. จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. ด.ญ.ทิพย์สุดา สีดาดิษฐ อายุ 9 ปี อยู่บ้านเลขที่ 151 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลาด ผู้พิการเดินไม่ได้เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ
2. นายวรวิทย์ เรืองศรีมั่น อายุ 19 ปี อยู่บ้านเลขที่ 212 หมู่ที่ 7 ตำบลวาริชภูมิ ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน
3. ด.ช.ธนทัต ศรีพรหมษา อายุ 9 ปี อยู่บ้านเลขที่ 95 หมู่ที่ 7 ตำบลวาริชภูมิ ผู้ป่วยเอ็นกล้ามเนื้อขากระตุก
   โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 3 ชุด ไข่ไก่ จำนวน 3 แผง น้ำดื่ม จำนวน 3 แพ็ค สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 3 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 3 ชิ้น
ให้กับผู้ป่วยดังกล่าว
   – เวลา 11.00 น. ร่วมกับ รพ.สต.บ้านจำปาทอง รพ.สต.บ้านคำบิด รพ.สต.บ้านตาดโพนไผ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาสภากาชาดไทย และ อสม. ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการทางการเคลื่อนไหวเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นายสุริยัน ทัศคร อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 103 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองลาด  : มอบสามล้อโยก
2. นางคำผอง คำผอง อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 11 ตำบลคำบิด : มอบรถเข็น
3. นายสุ แก้วไพศาล อายุ 87 ปี อยู่บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 17 ตำบลวาริชภูมิ : มอบสามล้อโยก
    โดยได้มอบ ไข่ไก่ จำนวน 3 แผง น้ำดื่ม จำนวน 3 แพ็ค เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 500 ML จำนวน 3 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 3 ชิ้น ให้แก่ผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหวดังกล่าว