เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือแก่ นายยูโซ๊ะ ยูโสะ อายุ 60 ปี ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังจากเหตุวาตภัย ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ณ บ้านเลขที่ 10/9 หมู่ที่ 9 ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นายเอกสิทธิ์ สองเมือง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอปะนาเระ, หัวหน้าส่วนราชการ, ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม
      ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมคณะฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมืออำเภอ
ดำเนินการส่งตัวนายยูโซ๊ะ ยูโสะ ไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลปัตตานี สืบเนื่องจากได้รับบาดเจ็บสังกะสีบาดเป็นแผลลึก และติดเชื้อ นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือประสาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบมีรายได้ไม่เพียงพอ
ในการดำรงชีพ ทั้งนี้ที่ทำการปกครองอำเภอปะนาเระ ได้วางแผนบูรณาการหน่วยกำลังร่วมดำเนินการรื้อถอน และก่อสร้างบ้านเรือนให้ใหม่ โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 21 มิถุนายน 2563 นี้