เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นางอนุรี วิศิษฏ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, ที่ปรึกษา, คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องดื่มน้ำทิพย์ ตามโครงการน้ำทิพย์ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด” โดยมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย จำนวน 138 ชุด
แก่ผู้ประสบวาตภัย และเป็นผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอปะนาเระ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นายวิภาค ภู่เพชร นายอำเภอปะนาเระ, หัวหน้าส่วนราชการ, และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมรับมอบ