เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, ที่ปรึกษา, คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามโครงการจัดหาผ้าฝ้ายมัสลินที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย “โครงการสภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) ตามรูปแบบที่สภากาชาดไทยกำหนด จำนวน 200 ชิ้น และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ ชนิด เอทิลแอลกอฮอล์ 72% จำนวน 160 ขวด (40,000 มิลลิลิตร) แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ รวมถึงประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอปะนาเระ
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี