เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบหน้ากากอนามัยให้แก่พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Civid -19) เพื่อให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว โดยได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดหลายข้อ เช่น ให้ประชาชนชาวจังหวัดพะเยาสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากเคหะสถานและติดต่อกับบุคคลอื่น หรือเดินทางไปในสถานที่สาธารณะหรือสถานที่ใดๆ ซึ่งมีบุคคลอื่นอยู่ ณ ตลาดนัด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา