เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ที่ปรึกษา คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพะเยา ได้มอบถุงยังชีพ ให้แก่ราษฎรที่ประสบภัย (วาตภัย) บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 33 ครัวเรือน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ พร้อมทั้งได้สอบถามปัญหา
และแนะนำแนวทางในการป้องกันก่อนเกิดเหตุวาตภัยด้วย โดยมี นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอภูซาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนจิตอาสา ร่วมด้วย