เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นางบำเพ็ญ ศรีโสภา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท นายสุวิทย์ชาติ นวมเพ็ชร นายอำเภอเนินขาม ได้ให้การตอบรับ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ประชามัยพิทักษ์ พร้อมคณะ ซึ่งได้เดินทางมาเพื่อแจกจ่ายน้ำดื่มและติดตั้งเครื่องทำน้ำดื่มให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง
ณ ตำบลเนินขาม และตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท /เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท