เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ เหรัญญิกฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ร่วมกันแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 500 ชิ้น และแอลกอฮอล์ จำนวน 500 ขวด ให้กับประชาชนที่มาซื้อสินค้า ณ ห้างสหไทยสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี คุณสุนทรี ปัญจคุณาธร รองกรรมการผู้จัดการห้างสหไทยฯ คุณอัมพิรา แก้วสังข์ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและพนักงานห้างสหไทยฯ ได้ให้การต้อนรับ