เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ เหรัญญิกฯ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายวิโรจน์ เดชเกลี้ยง นายอำเภอวิภาวดี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม.  กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่อำเภอวิภาวดี เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. นายถนัดกิจ หีตเต้ง อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 1ตำบลตะกุกเหนือ พร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 1 แพ็ค
2. นายตด นิยมเหมาะ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 9 ตำบลตะกุกเหนือ
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบเงิน ให้รายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย พร้อมกันนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยและแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับประชาชนและ อสม.  ในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย