เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 12 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ (ป.2พัน.12 รอ) อ.เมืองปราจีนบุรีนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ  การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 79 ราย ได้โลหิต จำนวน 59 ราย/ยูนิต คิดเป็น 26,550 ซีซี  บริจาคดวงตาจำนวน 7 ราย อวัยวะจำนวน 7 ราย และอุทิศร่างกาย จำนวน 1 ราย  ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 12 รักษาพระองค์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เป็นอย่างดี