เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง จิตอาสาสภากาชาดไทย นายอำเภอนาโยง จิตอาสาพระราชทาน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและปรับปรุงจัดสภาพแวดล้อม ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเบื้องต้นของที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง โดยการทำความสะอาดร่างกาย และที่อยู่อาศัยให้แก่นางสมบูรณ์ ถกแง่น ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง และนายเหลื่อง ถกแง่น ผู้สูงอายุพิการ ที่บ้านเลขที่ 35 ม.2 ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง