เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน นางสาววิจิตรา คงชนะ ปลัดอำเภอบ้านตาขุน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม.  กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในการดำเนินการสร้างบ้านของโครงการ “บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ของอำเภอบ้านตาขุน จำนวน 2 หลัง ดังนี้
1. นางนงเยาว์ ฤทธิกุล   อายุ 58 ปี บ้านเลขที่ 26   หมู่ที่ 5   ตำบลพะแสง
2. นางอรอุมา จันทร์ฤทธิ์   อายุ 32 ปี บ้านเลขที่ 38/2   หมู่ที่ 1   ตำบลเขาวง
พร้อมนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยและแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ประชาชนและ อสม.  ในพื้นที่
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย