เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยม เด็กหญิงกัญญาภัค  กัณหาเล่ห์ ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพิการทางการเคลื่อนไหวแต่กำหนด มีไตข้างเดียว พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 147 หมู่ที่ 9 บ้านโคกสาร ตำบลโคกสาร
อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 2,000 บาท เครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งมอบแอลกอฮอล์
ที่ได้รับสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด และหน้ากากอนามัยที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย ให้กับผู้ป่วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสามารถดำเนินชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป