เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยม เด็กชายทิวากร พุทธรักษา ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งใบหูข้างขวาผิดรูปแต่กำเนิด พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 11 บ้านพุทธรักษา ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 2,000 บาท เครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งมอบแอลกอฮอล์ ที่ได้รับสนับสนุนจาก
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด และหน้ากากอนามัยที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย ให้กับผู้ป่วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสามารถดำเนินชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป