เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ  YEC Suratthani ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะในโครงการ ” ให้โลหิต  คิดถึงพ่อ ร.9 ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมีผู้บังคับบัญชาและกำลังพลร่วมกิจกรรมณ  ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต
จำนวน 60 ราย ได้รับโลหิต  จำนวน 52 ยูนิต  (คิดเป็น 18,200 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 8 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 4 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 4 ราย