เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอท่าวุ้ง หัวหน้าสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี  กิ่งกาชาดอำเภอท่าวุ้ง และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจผู้ประสบเหตุ (อัคคีภัย) ซึ่งได้รับ
ความเสียหายทั้งหลัง ราย นายบุญช่วย  สุขเกษม บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 4 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินบรรเทาความ
เดือดร้อนในเบื้องต้น จำนวน 10,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค อีกทั้งยังมีหน่วยงานจากภาครัฐ และภาคเอกชนให้ความช่วยเหลือดังกล่าว