เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นางจุรีพร  โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอเมืองลพบุรี และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุราพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๒ พรรษา (๓ มิถุนายน ๒๕๖๓) ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี โดยมีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 247 ราย ในจำนวนนี้สามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 198 ราย คิดเป็นประมาณ 198 ยูนิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี
และจังหวัดใกล้เคียง