เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ เหรัญญิกฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
คุณจินตนา โพธิ์สุวรรณพร ผู้จัดการสาขาเทสโก้ โลตัสสุราษฎร์ธานี คุณเบญจลักษณ์ ช้องทอง ผู้จัดการฝ่ายพลาซ่า เทสโก้ โลตัสสุราษฎร์ธานี ร่วมกันแจกหน้ากาก
อนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 250 ชิ้น และแอลกอฮอล์ จำนวน 420 ขวด ให้กับประชาชนที่มาซื้อสินค้า ณ ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี