เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ เหรัญญิกฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสาร นายกชภูมิ สำลี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอบ้านนาสารเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
อสม.  กำนัน  และผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร ในการนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในการดำเนินการสร้างบ้านของโครงการ”บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563″ ของอำเภอบ้านนาสารจำนวน 1 หลัง คือ นางสาวสุกัญญา พุทธกาล อายุ 38 ปี บ้านเลขที่ 336/1 หมู่ที่ 2 ตำบลพรุพี
พร้อมนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย และแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ประชาชนและ อสม.  
ในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย