เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยกรรมการฯ เหรัญญิกฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์
นายอำเภอบ้านนาสาร นายกชภูมิ สำลี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอบ้านนาสารเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม.  กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่ อำเภอบ้านนาสาร เพื่อเยี่ยมครอบครัว นางกรกนก ทิวคง อายุ 39 ปีบ้านเลขที่ 854/1 ถนนขุนทองหลาง ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางกรกนกฯ มีอาชีพรับจ้าง มีฐานะยากจน ประกอบกับสามีเป็นโรคเบาหวาน จึงทำให้ไม่สามารถทำงานเลี้ยงครอบครัวได้เต็มที่ ส่งผลให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ อีกทั้งต้องดูเเลบุตร
อีกจำนวน 5 คน ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วยพร้อมกันนี้
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยแอลกอฮอล์ล้างมือและ Face Shield ให้กับประชาชนและ อสม.  ในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย