เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ เหรัญญิกฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกชภูมิ สำลี
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอบ้านนาสาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  สม. กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
จำนวน 3 ราย  ดังนี้
1. นางสาวฉายา เพ็ชระ อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 44/4 หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ
2. เด็กชายนรากรณ์ ดำรัตนมณี อายุ 2 ปี บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งเตา
3. นายธะนะพันธ์ นาคแสน อายุ 40 ปี บ้านเลขที่ 186/14 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเตาใหม่
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้รายละ 1 แพ็ค พร้อมมอบเงินให้รายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย พร้อมกันนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยแอลกอฮอล์ล้างมือและ Face Shield ให้กับประชาชน
และ อสม. ในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย