เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ  เหรัญญิกฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสาร นายกชภูมิ สำลี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอบ้านนาสาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. กำนัน  
และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย  ดังนี้
1. นายธีระวัฒน์ ชุ่มแก้ว อายุ 42 ปี บ้านเลขที่ 52/4 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ พร้อมมอบ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 1 แพ็ค
2. นายยงยุทธ ชูชาติ   อายุ 47 ปี บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพุ พร้อมมอบที่นอนลม จำนวน 1 ชุด
3. นายปิยะพงษ์ หวานสนิท อายุ 31 ปี บ้านเลขที่ 113/1 หมู่ที่ 7 ตำบลพรุพี พร้อมมอบ รถวีลแชร์ จำนวน 1 คัน และผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 1 แพ็ค
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบเงิน ให้รายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย พร้อมกันนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยแอลกอฮอล์ล้างมือและ Face Shield ให้กับประชาชนและ อสม.  ในพื้นที่ เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย