เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัทโตโยต้าอทัยธานี ได้รับโลหิตจำนวน 25 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 10,000 ซีซี ได้รับแสดงความจำนง บริจาคดวงตาจำนวน 1 ราย และอวัยวะจำนวน 1 ราย