เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้จิตอาสาสภากาชาดไทย แจกจ่ายแอลกอฮอล์ 72 % ที่ได้รับความอนุเคราะห์
จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 50 ขวด และหน้ากากทางเลือก จำนวน 50 ชิ้น ให้กับประชาชน ณ ชุมชนสวนจันทร์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)