เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ เหรัญญิกฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางดวงปาริชาติ เพชรรัตน์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนอำเภอพุนพิน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม.  กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย  ดังนี้
1. นางซ้วน โพธิ์นวล อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 117 หมู่ที่ 8 ตำบลมะลวน พร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป  จำนวน 1 แพ็ค
2. นายจักรกฤษ สุขถาวร อายุ 48 ปี บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเตย
3. นายไพโชติ คงขันธ์  อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 4/1 หมู่ที่ 3 ตำบลพุนพิน พร้อมมอบ รถวีลแชร์  จำนวน 1 คัน
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบเงิน ให้รายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น พร้อมกันนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยแอลกอฮอล์ล้างมือและ Face Shield ให้กับประชาชนและ อสม.  ในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย