เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่ ให้กับประชาชนชาวจังหวัดเลย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 ณ Land Mark
ผานกเค้า ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย พร้อมมอบถุงเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 50 ถุง เสื้อกันหนาว จำนวน 50 ชุด และหน้ากากอนามัยแบบผ้า แก่ราษฎร ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 20 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ตามโครงการ ”เหล่ากาชาดจังหวัดเลยมอบทุนเด็กดี
ศรีเมืองเลย” เฉลิมพระเกียรติ 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการส่งเสริมเด็กนักเรียนที่ยากจน
มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียน และสังคม ให้ได้รับทุนการศึกษา ในพื้นที่อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

Tags: เลย