เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวนัยนา ศักดา
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอคีรีรัฐนิคม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคีรีรัฐนิคม  อสม.  กำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคม  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในการดำเนินการสร้างบ้านของโครงการ “บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563″ ของอำเภอคีรีรัฐนิคม  จำนวน 3 หลัง  ดังนี้
1. บ้านของนางประจิม ศรีสุจริต บ้านเลขที่ 59   หมู่ที่ 6   ตำบลท่ากระดาน
2. บ้านของนางเหี้ยง จารึกเรียม บ้านเลขที่ 66   หมู่ที่ 2   ตำบลบ้านยาง
3. บ้านของนางออนประกิจ ศักดา บ้านเลขที่ 104/7   หมู่ที่ 14   ตำบลท่าขนอน
พร้อมกันนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยแอลกอฮอล์ล้างมือ   และ Face Shieldให้แก่ประชาชน
และ อสม. ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย