เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยกรรมการฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสาวนัยนา ศักดา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอคีรีรัฐนิคม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคีรีรัฐนิคม อสม.  กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคมเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นายพนัส มูสิก อายุ 42 ปี บ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหัก
2. นายเคลื่อม จันทร์แสง อายุ 84 ปี บ้านเลขที่ 22   หมู่ที่ 11   ตำบลน้ำหัก
3. นางพิมพ์ หอมจันทร์  อายุ 98 ปี บ้านเลขที่ 75/2   หมู่ที่ 5   ตำบลย่านยาว
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป ให้รายละ 1 เเพ็ค และมอบเงินให้รายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น
พร้อมกันนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยแอลกอฮอล์ล้างมือและ Face Shieldให้กับประชาชน
และ อสม. ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย