เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวนัยนา ศักดา
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอคีรีรัฐนิคม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคีรีรัฐนิคม อสม. กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคมเพื่อเยี่ยมผู้ป่วย
ติดเตียง จำนวน 3 ราย  ดังนี้
1. นายวิเชียร ชูสุวรรณ อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 90 หมู่ที่ 2  ตำบลท่ากระดาน
2. นางผ่องพรรณ ตามชัยภูมิ  อายุ 63 ปีบ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 3 ตำบลท่ากระดาน พร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 1 แพ็ค
3. นายประเสริฐ ไกรวงศ์   อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านยาง พร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 1 แพ็ค
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบเงิน ให้รายละ 3,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น พร้อมกันนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยแอลกอฮอล์ล้างมือและ Face Shield ให้กับประชาชนและ อสม. ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย