เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยในพื้นที่ ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง จำนวน 2 คน ดังนี้
1. นางน่วม ทองหวาน อายุ 83 ปี บ้านเลขที่ 119 ม.9 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง
2. นายเกียรติพงศ์ ลาภประเสริฐ อายุ 62 ปี บ้านเลขที่ 111/2 ม.1 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจคนละ 1 ชุด และมอบรถรถเข็นนั่ง (wheelchair) คนละ 1 คัน