เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จิตอาสาสภากาชาดไทย
และผู้นำท้องถิ่น ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง พื้นที่อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง จำนวน 2 คน ดังนี้
1. นางตุ้ย ศรีนุ่น อยู่บ้านเลขทีื 89 หมู่ที่ 3 ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง
2. นายเตร่ง แก้วประเสริฐ อยู่บ้านเลขที่ 21/1 หมู่ที่ 4 ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ คนละ 1 ชุด และผ้าอ้อมสำเร็จรูป