เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางเอื้อจิต เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกันเติมสิ่งของใส่ตู้ปันสุข เพื่อให้ประชาชนจังหวัดตรังที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สามารถมาหยิบสิ่งของกลับไปใช้ภายในครอบครัวเรือนเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ประชาชน ณ บ้านพักผู้ว่าราชการ
จังหวัดตรัง และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง