เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และผู้นำท้องถิ่น เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ พื้นที่อำเภอเมืองตรังง จังหวัดตรัง จำนวน 6 คน ดังนี้ 
1. นายสมหวัง ทวนดำ หมู่ที่ 7 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 
2. นางรื่น หอยบาง หมู่ที่ 1ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 
3. นางมะณี เต็งรัง หมู่ที่ 2 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 
4. นางผ่อง พุทธรักษ์ หมู่ที่ 3 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 
5. นางพร้อม ไกรเทพ หมู่ที่ 4 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 
6. นางอิ่ม นิลละออ หมู่ที่ 8 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ คนละ 1 ชุด และผ้าอ้อมสำเร็จรูป