เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายธวัช หงษ์บิน
นายอำเภอพระแสง นางสาวจิราวรรณ ศรทอง ปลัดอำเภอพระแสง อสม. กำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ เพื่อตรวจเยี่ยม
การดำเนินการสร้างบ้านในโครงการ “บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ของอำเภอพระแสง จำนวน 3 หลัง  ดังนี้
1. นายอารม อุปลา   หมู่ที่ 1   ตำบลสินปุน
2. นางปราณี ชุมทอง   หมู่ที่ 4   ตำบลสินปุน
3. นางสมใจ บุญส่ง   หมู่ที่ 7   ตำบลไทรขึง
พร้อมกันนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยแอลกอฮอล์ล้างมือและ Face Shield ให้แก่ประชาชน
และ อสม. ในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย