เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธวัช หงษ์บิน นายอำเภอพระแสง นางสาวจิราวรรณ ศรทอง ปลัดอำเภอพระแสง อสม.  กำนันและผู้ใหญ่บ้าน   ร่วมลงพื้นที่อำเภอพระแสงเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย  ดังนี้
1. นายกรวิชญ์ เพ่งโยธา อายุ 17 ปี บ้านเลขที่ 66/3 หมู่ที่ 6 ตำบลไทรขึง
2. นายสุเวช ศรีอ่อน อายุ 79 ปี บ้านเลขที่ 59/1 หมู่ที่ 8 ตำบลไทรขึง
3. เด็กชายพีระพงษ์ ไชยศิริ   อายุ 5 ปี อาศัยอยู่ใน สำนักงานสวนป่าพระแสง   ตำบลสาคู
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป ให้รายละ 1 แพคและมอบเงินช่วยเหลือ ให้รายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์
ในเบื้องต้น พร้อมกันนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยแอลกอฮอล์ล้างมือและ Face Shield ให้กับประชาชนและ อสม. ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย