เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธวัช หงษ์บิน
นายอำเภอพระแสง นางสาวจิราวรรณ ศรทอง ปลัดอำเภอพระแสง อสม. กำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่ ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสงเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นายลาด สุขนุกูล   อายุ 81 ปี   บ้านเลขที่ 61   หมู่ที่ 4
2. นายเปลี่ยน ช่างคิด   อายุ 85 ปี   บ้านเลขที่ 46   หมู่ที่ 6
3. นางหมุน อวสาน   อายุ 86 ปี   หมู่ที่ 1
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ ให้รายละ 1 แพค และมอบเงินช่วยเหลือ ให้รายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์
ในเบื้องต้น พร้อมกันนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยแอลกอฮอล์ล้างมือและ Face Shield
ให้กับประชาชนและ อสม. ในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย