เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับอำเภอบ้านตาขุนและสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุนจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ “บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤต COVID-19 โลหิตขาดแคลน” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 99 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 76 ยูนิต  (คิดเป็น 26,600 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 23 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบแอลกอฮอล์ 72 % บรรจุขวด ขนาด 100 มิลลิลิตร  จำนวน 109 ขวด และหน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวน 109 ชิ้น ให้กับผู้บริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะและได้มอบ Face Shield ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. ที่มาช่วยในการรับบริจาคโลหิตเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วย