เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายก พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับ รพ.วาริชภูมิ ,รพ.สต.บ้านหนองท่ม ,รพ.ต.บ้านคำบิด ,รพ.สต.บ้านดอนส้มโฮง ,รพ.สต.บ้านจำปาทอง ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาสภากาชาดไทย และ อสม. ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและมอบถุงยังชีพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ จำนวน 100 ชุด ดังนี้
   จุดที่ 1 มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล ณ ศาลาประชาคมบ้านพังฮอ หมู่ที่ 1 ตำบลปลาโหล จำนวน 26 ชุด
   จุดที่ 2 มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลวาริชภูมิ ณ ศาลาวัดอารามแสงอรุณ หมู่ที่ 11 ตำบลวาริชภูมิ จำนวน 19 ราย
   จุดที่ 3 มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลคำบิด ณ ศาลาประชาคมบ้านคำบิด หมู่ที่ 6 ตำบลคำบิด จำนวน 34 ราย
   จุดที่ 4 มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลค้อเขียว ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนส้มโฮง หมู่ที่ 6 ตำบลค้อเขียว จำนวน 5 ราย
   จุดที่ 5 มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลหนองลาด ณ ศาลาประชาคมบ้านจำปา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองลาด จำนวน 10 ราย
   – เวลา 11.00 น. ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ จำนวน 7 ราย โดยมอบถุงยังชีพให้ จำนวน 6 ถุง ดังนี้
1. นางชลลัดดา วงศ์ประทุม อายุ 49 ปี บ้านเลขที่ 238 หมู่ที่ 16 ตำบลปลาโหล
2.. นายนพพล มีพรหม อายุ 55 ปี บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 4 ตำบลวาริชภูมิ
3. นางประไพร คำพิชชู อายุ 56 ปี บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 7 ตำบยลคำบ่อ
4. นางก้าน ฝั่งซ้าย อายุ 73 ปี บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 7 ตำบลคำบ่อ
5. นายบุญมี แพงศรี อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 4 ตำบลค้อเขียว
6. นางดา ภูแสง อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลาด
7. นายกาลจนา  ภูคงสด อายุ 41 ปี อยู่บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองลาด
   โดยกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิได้มอบสเปร์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 101 ขวด และหน้ากากอนามัย ตรา “สภากาชาดไทย” จำนวน 107 ชิ้น ให้กับผู้ป่วย
ผู้ยากไร้ดังกล่าวด้วย