เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 2ุ6 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์บริการและให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว เทศบาลเมืองน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีมอบชุดธารน้ำใจ
ของสำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน โดย นางสุภาสินี งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นายนิวัฒน์ งามธุระ เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
โควิด 19 ที่มีรายได้น้อย มีฐานะยากจน ในเขตเทศบาลเมืองน่าน จำนวน 350 ชุด