เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นางเบ็ญจวรรณ  ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมพิธีมอบชุดธารน้ำใจให้ผู้ประสบวาตภัย
ในพื้นที่ ต.จอมจันทร์  อำเภอเวียงสา โดยมีนายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอเวียงสา นายธนเสฏฐ์  โมลดำรงสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์
และนายไพรุ่ง  สีแก้ว กำนันตำบลจอมจันทร์  ร่วมมอบชุดธารน้ำใจให้ผู้ประสบวาตภัยจำนวน 70 ชุด  ณ อบต.จอมจันทร์