เลือกหน้า

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล และนางสมจิตร์ สร้อยสำโรง รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารร่วมปล่อยขบวนคาราวานถุงยังชีพ ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID – 19 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นำไปแจกจ่ายให้อำเภอทั้ง 7 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 1,300 ชุด โดยมี นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วย
นายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หน้ามุขศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (หลังพระบรมรูปทรงม้า)