เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 อำเภอเมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับผู้แทนนายอำเภอเมืองปราจีนบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19 ในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี จำนวน 11 ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย ให้ผู้ได้รับผลกระทบฯ ที่รายงานข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” จำนวน 5 ราย มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ให้ผู้ได้รับ
ผลกระทบฯ ที่อำเภอรายงาน จำนวน 6 ราย และมอบชุดกาชาดห่วงใย ป้องกันโควิด – 19 (ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอลล์ทำความสะอาด หน้ากากอนามัยแบบผ้าตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย และหน้ากากอนามัยแบบผ้าของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี) ให้รายละ 1 ชุด  เพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น