เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 หน้าหอประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรีนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากชาดจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานพิธีรับมอบผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหนังบางกรอบ จำนวน 2,000 แพ็ค (แพ็คละ 500กรัม) จากผู้แทน บจก.เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม ตามโครงการ “เบทาโกรช่วยแบ่งเบาภาระด้วยอาหารคุณภาพ” เพื่อแจกจ่ายให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ซึ่ง ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ทางอำเภอทั้ง 7 แห่ง ต่อไปโดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี /รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอ/ผู้แทน ทั้ง 6 อำเภอ และผู้แทน บจก.เบทาโกร ร่วมกิจกรรม